Disclaimer - Bol van voordeel
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Bol van voordeel | 23/04/2018

Scroll to top

Top

Disclaimer

Kamer van koophandel
Bol van Voordeel is een handelsnaam van Luiken-Karstens Loyaliteitscommunicatie B.V. Bol van Voordeel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28101602.

Inhoud
De door Bol van Voordeel verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bol van Voordeel kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Bol van Voordeel en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Bol van Voordeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bol van Voordeel worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Bol van Voordeel.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Bol van Voordeel omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

22 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag